My problem as a rider #biker #rider #tariq #vlogger #vlogging #tariqbiker #ladakh #zanskar #spitivalley #lehladakh #bikeride …